Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου, 18 Οκτωβρίου 2017 (τα θέματα).

Το 'πε: 
Που: 
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ταύρου συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.30 μ.μ στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του π. ∆ήµου Ταύρου (Πειραιώς & Επταλόφου) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.:
Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του π. Δήμου Ταύρου στις 18 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852 / 2010, για την συζήτηση του παρακάτω θέματος.

1. Λήψη απόφασης για την παράταση του ωραρίου της άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( πρόχειρου γεύματος ) –ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της κ. ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονίας αρ. 4 στον Ταύρο. 

2. Ενημέρωση – συζήτηση επί του θέματος « Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΚΠ 216 της περιοχής « Ελαιώνα » της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, σε εκτέλεση της με αρ. 11111 / 2011 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ».

3. Ενημέρωση – συζήτηση για τον προαστιακό.

ΠΗΓΗ  http://my-mosxato.blogspot.gr/

.