Τα Νέα του Μοσχάτου

  Η ενημέρωση των φίλων μας θα συνεχίζεται από τη νέα μας ιστοσελίδα, του Α.Ο.Ε.Μ. (πατήστε στην κατωτέρω διεύθυνση ) : www.eleftheriamoschatou.com   παρούσα ιστοσελίδα, θα διατηρηθεί ως ιστορικό αρχείο.