Η συλλογή των αρχαίων που έκρυβε στο σπίτι του ο 80χρονος Ταυριώτης (φωτό)

Το 'πε: 
Που: 

Όπως γράψαμε νωρίτερα, ένας 80χρονος συνελήφθη στον Ταύρο, καθώς έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε δεκάδες αρχαία αντικείμενα από την προϊστορική μέχρι τη μεταβυζαντινή περίοδο.

Τα αρχαία αντικείμενα που έκρυβε στην οικία του είναι τα εξής:

1) Δύο (2) τμήματα οξυπύθμενου αμφορέα α) κάτω τμήμα ύψος 0,39μ. β) άνω τμήμα ύψος 0,40μ. διάμετρος χείλους 0,11μ.,

2) Τρία (3) άνω τμήματα οξυπύθμενων αμφορέων διαστάσεων α) 0,20μ.,β) 0,13μ., γ) 0,14μ.,

3) Ένα (1) τμήμα από το στόμιο και το λαιμό αμφορέα διαστάσεων 0,14μ .ύψος και διαμ. 0,22μ.,

4) Ένα (1) κάτω τμήμα οξυπύθμενου αμφορέα ύψους 0,43μ.,

5) Ένα (1) μεγάλο τμήμα οξυπύθμενου αμφορέα ύψους 0,55μ.,

6) Δύο (2) κομμάτια οξυπύθμενου αμφορέα συγκαλυμμένα ύψους 0,27μ.,

7) Ένας (1) μυλόλιθος μήκους 0,40μ. πλάτους 0,25μ. και ένας (01) τριπτήρας διαστάσεων 0,20μ.,

8) Ένας (1) σπασμένος οξυπύθμενος αμφορέας ύψους 0.70μ.,

9) Δύο (2) πυραμιδοειδή υφαντικά βάρη διαστάσεων α) 0,06μ. ,β) 0,08μ.,

10) Ένα (1) πήλινο σφονδύλι διαστάσεων 0,05μ.

11) Ένα (1) τμήμα πήλινου λυχναριού διαστάσεων 0,11μ.,

12) Ένα (1) πήλινο τμήμα πίπας διαστάσεων 0,06μ.,

13) Δυο (2) λίθινοι πέλεκεις διαστάσεων α) 0,07μ., β) 0,08 μ.,

14) Τριάντα εννέα (39) λεπίδες οψιανού,

15) Ένα (1) τμήμα ιωνικού κιονόκρανού από μάρμαρο μήκους 0,41 μ. ,πλάτους 0,18μ.και ύψους 0,15 μ.,

16) Ένα (1) χάλκινο νόμισμα 0,015μ. διάμετρο,

17) Μία (1) αιχμή βέλους από πυριτόλιθο,

18) Ένα (1) τμήμα πυρήνα οψιανού,

19) Τριάντα ένα (31) τμήματα πήλινων ειδωλίων, ένα (01) σχεδόν ακέραιο με 0,17μ. ύψος και τριάντα (30) τμήματα με διαστάσεις από 0,03 έως 0,14μ ύψος,

20) Μία (1) λαβή πήλινου αγγείου με γραπτή διακόσμηση με μέγιστη διάσταση 0,16μ.,

21) Τρία(3) τμήματα χάλκινης κύλικας με διαστάσεις: α) Διάμετρος 0,11μ. το σώμα , β) Διάμετρος 0,05μ. η βάση γ) 0,08 μεγίστη διάσταση η λαβή ,

22) Μία (1) σχεδόν ακέραιη πήλινη λήκυθος με ύψος 0,10μ. και διάμετρο βάσης 0,25μ.,

23) Τρία (3) Τμήματα προσώπου πήλινου ειδωλίου με διαστάσεις του μεγάλου τμήματος 0.05 ύψος και 0,03 πλάτους,

24) Δέκα οκτώ (18) τμήματα πήλινων αγγείων, από τα οποία δέκα τέσσερα (14) από μελαμβαφή αγγεία, δυο (2) λαβές από τις οποίες η μία 0,10 μ. και η άλλη 0,11μ. και δυο (2) όστρακα.

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα επιδείχθηκαν σε αρμόδιο αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «Περί Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και χρονολογούνται στους προϊστορικών έως μεταβυζαντινούς χρόνους.