13.06.2016 Απολογ. Συνέλευση, εκαθ. αρχείου μελών & τροποπoίηση καταστατικού

Το Δ.Σ. του Α.Ο. Ελευθερία Μοσχάτου, καλεί τα μέλη του σε Γενική, Διοικητική & Οικονομική, Απολογιστική Συνέλευση με επιπλέον θέματα, την εκκαθάριση του μητρώου μελών & τροποποίηση του καταστατικού. Η Συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου μας, Μοσχάτου-Ταύρου (Σολωμού & Κων/πόλεως στο Μοσχάτο) & ώρα 17:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί, την ίδια μέρα & ώρα 19:00.

 


Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

1ον   Εκλογή Προέδρου & Γραμματείας των εργασιών της Γ.Σ.
2ον Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού από 29.09.2015 έως 31.05.2016
3ον  Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 29.09.2015 έως 31.05.2016
4ον  Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διαχείριση του Συλλόγου από 29.09.2015 έως 31.05.2016
5ον  Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.
6ον  Συζήτηση & λήψη αποφάσεων σχετικά με την καθυστέρηση συνδρομών μελών & εκκαθάριση του Μητρώου μελών σύμφωνα με το καταστατικό
7ον  Τροποποίηση καταστατικού