Απάντηση στο όραμα Ντερέκα

Το 'πε: 

Κύριε πρόεδρε,
Διάβασα τη πρόταση σας για ημιπεζοδρόμηση της Λεωφόρου Μακρυγιάννη, επίσης είδα ότι η πρότασή σας έτυχε μεγάλης αποδοχής από πολλούς και εισπράξετε τα εύσημα. 
Θα σας συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου, όμως μόνο ως προς ένα μέρος της πρότασης σας. Θα σας συγχαρώ γιατί έχετε όραμα για τη πόλη και πιστεύω ότι η πρόταση σας έγινε από αγνά αισθήματα. Πράγματι ζούμε σε ένα δήμο, όπου η