ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
Ημ/νια: 10/01/2018 14:51:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Ω5ΩΚΡ-Δ0Θ