ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ(ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΠ)-ΑΠ. ΔΗΜ. 973/17

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ(ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΠ)-ΑΠ. ΔΗΜ. 973/17
Ημ/νια: 23/02/2018 13:05:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ94ΩΚΡ-ΑΜΠ