Λήψη απόφασης για την ανάληψη δαπάνης και τη διάθεση σχετικής πίστωσης για τη συμμετοχή αιρετών του Δήμου στις εργασίες του ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα μετά την υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάληψη δαπάνης και τη διάθεση σχετικής πίστωσης για τη συμμετοχή αιρετών του Δήμου στις εργασίες του ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα μετά την υπ’ αριθμ. 307/2017 απόφαση του Δ.Σ.
Ημ/νια: 22/11/2017 12:55:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΖΤΩΚΡ-Ν7Φ