«Πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας για την απαλλαγή εξόδων ταφής απόρου».

Θέμα: «Πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας για την απαλλαγή εξόδων ταφής απόρου».
Ημ/νια: 11/01/2018 09:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΣ9ΩΚΡ-8Ω0