(νέο σάϊτ): www.eleftheriamoschatou.com

 
 

Η ενημέρωση των φίλων μας θα συνεχίζεται από τη νέα μας ιστοσελίδα, του Α.Ο.Ε.Μ.

(πατήστε στην κατωτέρω διεύθυνση ) :
 www.eleftheriamoschatou.com

   παρούσα ιστοσελίδα, θα διατηρηθεί ως ιστορικό αρχείο.